Стартира ново безплатно онлайн обучение за работа с виртуална реалност

Виртуалната реалност (VR) става все по-популярна и достъпна. Тя намира голямо приложение в различни образователни инициативи. Днес широко се използва при обучение на професионалисти в различни области, а използването ѝ като алтернативен метод за презентиране ни дава неограничени възможности за интеракция с аудиторията – както в онлайн среда, така и при презентиране на живо.

Какво представлява курсът?

Той ще се проведе по вече познатия начин – за 3 седмици участниците ще получат достъп до 3 модула, в които ще направим въведение в темата, ще се научим да използваме софтуерна среда за работа с VR панорами и ще направим урок по избрана от всеки участник тема (за което ще получи подкрепа от нашия екип, разбира се).

Курсът ще се проведе както следва:

  • Модул 1 стартира на 23.03.2020 г.
  • Модул 2 стартира на 30.03.2020 г.
  • Модул 3 стартира на 06.04.2020 г.

Резултатите от него ще бъдат от взаимна полза на всички участници – заедно ще изработим уроци във виртуална реалност, които след това всеки ще може да използва в работата със своите ученици, по време на презентации и др.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за учители по География и икономика, История и цивилизации, начални учители и всички, които имат интерес от темата.

Първото издание на курса вече стартира! Моля, попълнете формата по-долу, за да получите информация за следващите издания.

Организатори