Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Пиксел къмпани ЕООД стартира услугите в настоящия уеб сайт след 25 май 2018 г. и въпреки, че при ползване на някои от услугите на сайта се събират и обработват лични данни (име, email и др.), то Пиксел къмпани ЕООД не е задължена да се регистрира като администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни (КЗЛД).

Въпреки това Пиксел къмпани е задължена да спазва принципите на отчетност. Те се изразяват в задължението да може да се докаже във всеки един момент, че компанията спазва изискванията на Регламента.

Пиксел къмпани ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, без да бъдат предоставяни на трети лица.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Пиксел къмпани ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, като например:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответна услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформа, нови и обновени условия;
 • подобряване и индивидуализиране на услуга чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка;

(2) Пиксел къмпани ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Пиксел къмпани ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите
 • Министерство на вътрешните работи
 • Други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Пиксел къмпани ЕООД?

(4) Пиксел къмпани ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Имена на лицето
 • Email
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • ЕГН (само за счетоводни цели при изготвяне на фактура на физическо лице)
 • Други – при необходимост.

 

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за изпълнение на образователна услуга във връзка с договор.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и изявяване на желание за ползване на услуга, между Пиксел къмпани ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Пиксел къмпани ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриване расов или етнически произход;
 • разкриване политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Пиксел къмпани ЕООД от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

(5) Пиксел къмпани ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(6) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Пиксел къмпани ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 3. (1) Вие имате право да изискате и получите от Пиксел къмпани ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Пиксел къмпани ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 4.(1) Вие имате правото да поискате от Пиксел къмпани ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Пиксел къмпани ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 

Други разпоредби

Чл. 5. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 6 Бисквитки, които ползваме

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Други бисквитки: бисквитки за член на сайта, за поръчка, за търсения и др.