За програмата

Програмата по дигитална география включва 8 модула, всеки от които продължава 1 месец. Началото е на 1 октомври 2019 г. и ще продължи до края на месец май 2020 г.

Всеки участник може да се запише за един, няколко или всички модули.

Форматът на провеждане е изцяло онлайн – участниците ще получават достъп до разнообразни ресурси (текст, видео, упражнения, данни). Информацията ще се поднася парче по парче, всеки ден, бавно и постепенно, за да може да бъде усвоявана ефективно, в удобно за участника време и място. От личен опит мога да потвърдя, че този формат оставя най-трайни спомени и създава ефективни навици.

Какво ще се случва всеки месец?

 • Ще се запознаем с основните теоретични моменти от съответната тема;
 • Ще разглеждаме множество уеб сайтове с видеа, упражнения и ресурси за създаване на съдържание (интерактивни карти, графики, други – без да се изисква програмиране, разбира се);
 • Някои дни ще имаме задачи за изпълнение, тъй като тематиката е изключително практически насочена – например да създадем карта чрез уеб ГИС платформа, която разглеждаме;
 • Ще ползваме множество уеб ресурси;
 • Ще правим упражнения с геопространствени данни, уеб карти, мобилни приложения, сателитни изображения и т.н;
 • Ще използваме само и единствено безплатен софтуер, данни и ресурси със свободен достъп;
 • Ежедневната ангажираност не би трябвало да отнема повече от 20-30 мин. Целта е с малки стъпки да изминем голямо разстояние.
 • Всеки месец ще се старая да организирам поне един уебинар със специални гости – хора, които работят в сферата на високите технологии и са успешни примери за реализация. Уебинарите ще бъдат записвани и видеата от тях можете да използвате като добри примери пред учениците, ако работите като учител.

Темите, които ще разгледаме

 • Октомври: География и иновации.
 • Ноември: Географски информационни системи.
 • Декември: Дигитална картография и визуализация на данни.
 • Януари: Дистанционни изследвания на Земята.
 • Февруари: Глобални навигационни сателитни системи.
 • Март: География и краудсорсинг инициативи.
 • Април: Дигиталната география и управлението на околната среда.
 • Май: Дигиталната география в икономиката и бизнеса.

За кого е предназначена?

Програмата е направена като въведение в технологичната част на географската наука и свързаните с нея иновации. За да се включите не е нужно да имате предварителен опит с която и да е технология, но задължително трябва да умеете да работите с компютър, да ползвате свободно интернет и електронна поща.

Технологиите и иновациите ще разглеждаме така, че да можете максимално ефективно да се научите как да ги използвате в своята ежедневна работа. Технологиите са инструмент, с който можем да бъдем по-добри в това, което правим ежедневно. Целта няма да бъде да станем експерти, а да станем по-добри в професията, която упражняваме. Например всеки учител трябва на първо място да бъде добър педагог и да предава знанията си по интересен и увлекателен начин на своите ученици. Затова тези технологии, които ще разглеждаме, трябва да ги пречупим през тази им роля – да покажат иновативното лице на географията и възможностите за професионално развитие на учениците чрез тях.
Всеки професионалист, който има своите знания и умения в конкретна област трябва сам да открие ползата за себе си и да я включи в ежедневната си работа.

Целта на програмата не e да направи участниците експерти по дадена технология. Целта не е и да се изучават софтуерни програми тип „този бутон е тук, а този е там“. Целта е да използваме само безплатни ресурси и източници на данни по време на цялата програма и да се научим как да извличаме ползата от тях. Няма да се изисква закупуване на лицензи или допълнително заплащане на данни или други материали.

Програмата не е предназначена за специалисти в областта на геопространствените технологии, които искат да надграждат своите знания и умения. Тя е разработена специално за хора, които никога не са учили и използвали такива технологии (или имат слаби познания), имат желание да ги опознаят, за да ги прилагат в ежедневната си работа, или просто са любопитни за иновациите в науката. Специално внимание е обърнато на учителите, за които са разработени специални допълнителни материали.

Защо този формат?

Програмата по дигитална география се роди като идея покрай обучителните семинари, които водих в началото на 2018 г. с 80 души – български учители по География и икономика и тяхната изключително позитивна обратна връзка.

Надявам се чрез програмата да се създадат полезни навици за търсене и откриване на информация и нейната интерактивна визуализация.

Искам да се включa

Ресурси

Свалете от тук безплатно книжката Дигитална география. Пътеводител за съвременни откриватели!

Книжката е написана специално за младежи с идеята да бъде техен пътеводител в света на дигиталните технологии, свързани с географията. Може да бъде използвана в кръжоци, допълнителни дейности или занимания в час или у дома, в електронен или хартиен вариант. В книжката са събрани разнообразни теми, които ще покажат най-често използваните от географите по света технологии, както и някои аспекти от тяхното използване:

 • Географски информационни системи
 • Дистанционни изследвания на Земята
 • Глобални навигационни сателитни системи
 • Безпилотни летателни средства (дронове)
 • Участие на гражданите чрез високите технологии
 • Виртуална реалност

28 теми с теоретична и практическа част

Ролята на родителите и учителите е много важна, защото в процеса на работа е хубаво възрастен да разяснява ползите от тези технологии и да дискутира с децата най-важните теми, сред които на първо място поставям безопасността и здравословното ни отношение към дигиталния свят, който вече е неизменна част от нашия живот.

Надявам се, че всеки ще намери нещо полезно за себе си в следващите страници. Ако откриете грешки или имате идеи за подобрение на съдържанието, можете да ми пишете.

Щракнете тук, за да свалите книжката.

Събития

Очаквайте скоро!