Обучения

Нашите обучения са интерактивни, иновативни и запознават участниците с най-новите технологични инструменти.

Програма по дигитална география
8-месечна програма, въвеждащо обучение за всички дигитални технологии, свързани с географската наука.
Програмата е одобрена от МОН и след завършване участниците получават 3 кредита.
Създаване на уроци във виртуална реалност
Курсът се състои от три модула и е практически насочен.
Как да разказваме истории с новите географски технологии?
Курсът се състои от четири модула и разглежда идеята за сторителинг през призмата на ГИС и дистанционни изследвания.

Ресурси

Свалете тук безплатно книжката „Дигитална география. Пътеводител за съвременни откриватели!“

Книжката е написана специално за младежи с идеята да бъде техен пътеводител в света на дигиталните технологии, свързани с географията.

Може да бъде използвана в кръжоци, допълнителни дейности или занимания в час или у дома, в електронен или хартиен вариант. В книжката са събрани разнообразни теми, които ще покажат най-често използваните от географите по света технологии, както и някои аспекти от тяхното използване:

  • Географски информационни системи
  • Дистанционни изследвания на Земята
  • Глобални навигационни сателитни системи
  • Безпилотни летателни средства (дронове)
  • Участие на гражданите чрез високите технологии
  • Виртуална реалност

 

Щракнете тук, за да свалите книжката.